جایگاه زن در غرب چیزی جز ابزاری برای سوء استفاده  و کالا پنداشته شدن نیست حال آنکه اسلام می خواهد ارزش زن را با حفظ کند و به وی جایگاهی والا بخشد

مطالب مرتبط :

چرا فقط دختر ها حجاب داشته باشند