اگر آن ستم ها را بر امام حسین روا داشتند لااقل عباس داشت

اما جانم فدای فرزندش که حتی عباس هم ندارد

ما هم که با گناه هایمان برایش آینه دق شده ایم.....

حلالمان کن آقاجان....


مطالب مرتبط :

نشانه های حتمی ظهور